Životní prostředí (Společenská odpovědnost)Při svém podnikání a jednání si uvědomujeme svoji zodpovědnost vůči zákazníkům i životnímu prostředí.
Klademe důraz na vysokou hodnotu poskytovaných služeb a přinášíme nová inovativní řešení s respektem k životnímu prostředí.
Při návrhu a instalaci zařízení dbáme na maximální účinnost a úspornost provozu a udržitelný rozvoj.
Upřednostňujeme zařízení, výrobní a montážní postupy, které jsou ekologicky šetrné a nezatěžují životní prostředí.