ServisNa hodnotu nemovitosti má výrazný vliv kvalitní a funkční technické vybavení.
Nabízíme komplexní údržbu, servis, revize a inspekce vzduchotechnických zařízení, chlazení a klimatizace, a to včetně navazujících profesí a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.
Do činnosti servisního střediska patří záruční a pozáruční opravy zařízení.
Našimi přednostmi jsou vysoká kvalifikace a zkušenosti našich zaměstnanců, individuální přístup a dlouhodobá komplexní péče o zařízení. Zaměstnanci společnosti mají nezbytná osvědčení a oprávnění ke své činnosti, vč. provádění revizí a inspekcí.
Dokážeme okamžitě reagovat na požadavky zákazníků i v období servisních špiček. Zákazníkům, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu, nabízíme 24 hodinový servis.
Provádíme testy, měření a posouzení jednotlivých zařízení nebo celých systémů.
Společnost používá moderní, ekologicky nezávadné a energeticky šetrné technologie.